close up picture of hand holding planting the sapling of the plant

Прецизно земеделие

Интуицията и късметът означават все по-малко, когато технологията навлиза и ви позволява да вземате решения, основаващи се на данни.
Най-лесният начин да разберем прецизността в земеделието е да мислим за нея като за всичко, което прави практиката на полето по-точна и контролирана. Ключов компонент на този подход за управление на земеделието е използването на информационни технологии и широк спектър от елементи като: GPS системи за контрол, сензори, безпилотни летателни апарати, механично вземане на проби от почвата, автоматизиран хардуер, телематика и софтуер.

Мониторинг на посевите с дрон

заснемане с дрон

Предлагаме Ви заснемане на Вашите стопанства от високо прецизен дрон с мултиспектрална система за изображения и изготвяне на карти за прецизно пръскане или торене.

Получавате данни за позициониране в реално време, осигуряващи точни измервания на ниво сантиметър.

Анализираме и визуализираме средата с лесен за използване софтуер за картографиране, трансформиращ сценариите от реалния свят в цифрови активи.

Залагаме на мощно оборудване и интегрирана система за управление на земеделието.

Осигуряваме Ви интелигентно събиране и анализ на данни, приложими за планиране на полето, инспекция на реколтата и контрол на насекоми и вредители.

Предоставяме Ви по-удобни и ефективни опции за намаляване на
експлоатационните разходи, подобряване качеството на реколтата и
увеличаване на добива.

 

Почвени проби 

1610087534492

Целта ни е да сме максимално полезни на нашите клиенти, предлагайки услуги за автоматизирано събиране на почвени проби на дълбочина 0-30 cm.  С около 225 пръчки и 15 почвени проби на час Ви осигуряваме бързина и ефективност.

Комбинирайки тази услуга с GPS система за навигация регистрираме точно от къде са взети пробите и ви помагаме да планирате специфично за стопанството управление на торовете.

Клиентите ни могат да направят избор между следните две услуги :

 • Почвен анализ без прецизна карта за торене, където на база направените проби се създава осреднена стойност на торене и торачката се настройва ръчно спрямо нея.
 • Взимане на голямо количество проби от терена и на база на тях разработване прецизна карта за торене. Тази карта се залага в GPS навигация и така автоматично се коригира торенето спрямо нуждите на терена.

Притежавайки и комбинирайки един определен набор от почвени тематични карти за вашето стопанство, базирани на подробни почвени проучвания, ще можете да управлявате процесите в стопанство си с максимална прецизност и ефективност, редуцирайки загубите и запазвайки ниска себестойност на продукцията си.

Листен и почвен анализ

pexels-chokniti-khongchum-2280551

Заедно с теренното посещение и взимане на почвени проби Ви предлагаме  и  почвени анализи за голям набор от макро и микро елементи, почвена текстура и широкоспектърен листен анализ.

Осигуряваме  Ви  по време на вземането на почвените проби да участва специалист, който да се съобрази с особеностите на терена, почвеното различие и отглежданата култура. За да бъдем максимално полезни на клиентите си използваме най-добрите и най-новите аналитични уреди, управлявани от екип от опитни и квалифицирани служители.

Предлагаме издаване на становище и разтълкуване на  резултатите от почвените анализи, изготвяне на препоръки за торене,изграждане на подробна почвена карта с основните и най-важни почвени показатели,оценка за пригодност за отглеждане на земеделски култури на избраното място.

Можете на разчитате на нашите експерти и агрономи с дългогодишен опит  по време на цялостния процес от взимане на почвените проби до контролираното наторяване, проследяване и отглеждане на културите.

Агрохимичен анализ на почви включва:

 • Киселинността на почвата pH
 • Специфична електропроводимост
 • Съдържание на органично вещество (хумус)
 • CEC (Катионен обмен),
 • Микроелементи- Калий (K),Калций (Ca), Магнезий (Mg), Натрий (Na), Желязо (Fe), Мед (Cu), Цинк (Zn), Манган (Mn), Бор (B), Молибден (Mo), Сяра (S) и Хлор (Cl), фофор (P)
 • Органичен състав (% – пясък, % – глина, % – тиня)

Широкоспектърен листен анализ на
вашите растения

 • Включва всички елементи N, P, K, Mg, Ca, S, Fe,
  Mn, Cu, Zn, B, Mo.
 • Мониторинг в реално време на Вашите полета
  ( 4 работни дни са достатъчни )
 • Преодоляване на “Скрития глад”, който се
  среща когато растението страда от липса на един
  или няколко елемента, преди наличието на видими
  симптоми.
 • Ранното диагностициране на проблема,
  дава възможност за по-бързо и ефективно
  преодоляване

Изготвяне на препоръки и схеми за торене

 • Цялостен агрохимичен анализ на почвите
 • Отчитане на  резултатите от почвените анализи
 • Изготвяне на  препоръки за торене в пълно съответствие с характеристиките на локалните почвени типове и според отглежданата културата
 • Изграждане на подробна почвена карта с основните и най-важни почвени показатели

Навигации и терминали

ccc pic2

Целта ни е да ви осигуряваме взаимодействие във всички аспекти  на връзката човек-машина в модерното индустриално превозно средство. Затова  предлагаме CCC POWER – 10“ инчов терминал, който предлага решения с висока производителност на земеделските производители.

Дисплея  на  е с мощен четириядрен процесор с 2GB памет, 16GB пространство, допълнителен micro SD slot за карти на полето и задачи, Bluetooth & WiFi модули, проектиран да осигури най-съвременното потребителско изживяване.

„CCC POWER е създадена за автоматизиране на селскостопанските машини, за да се повлияе положително върху обществото чрез повишаване на производителността, подобряване на безопасността и подкрепа на устойчивото селско стопанство.“

Софтуерни възможности

 • Пълна ISOBUS съвместимост
 • Автоматично завиване
 • A-B линии
 • A-B Curve
 • Очертаване на полето
 • Секционен контрол
 • Променлива норма
 • Запаметяване на машини и шаблони
 • Работа с различни оператори
 • Проследяване на извършена работа през log файлове
  • Визуализация на извършената работа от оператор
  • Визуализация на извършените операции на полето
  • Визуализация на точността на системата
  • Визуализация на използваните функции на системата
 • E-turn – автоматични завои в A-B линиите
  • От линия в линия
  • Кръгообразни движения
 • Лиценз за Simple steer
 • Лиценз за JD steer ready трактори
 • Управление на орбитрол
 • Съвместимост с “steer ready”, “steer by wire “
 • Работа с RTK, GNSS, GPS сигнал
 • Индивидуални настройки спрямо машината и инвентара
pro2

Mетеорологични станции на немски производител, които могат да направят микропрогноза в радиус до 10 км, осигурявайки ви личен и надежден метеоролог. Прецизната прогноза на времето осигурява по-добра база за планиране и по-точни изследвания на полето, а спестява време, гориво и ресурси.

Професионална метеорологична станция

Характеристики:

 • Пълна система за събиране на данни и документация
 • Възможност за мобилно приложение и модел на болести
 • Пакет с 25 сензора: Температура на въздуха, влажност, сензор за дъжд, вятър, температура на почвата, слънчева радиация, влага на листната маса, скорост на вятъра, шест сензора за пропускливост на почвата, шест сензора за солеността на почвата
 • Сонда на 90 см, с анализи на три пласта от почвата ( 30 см, 60 см, 90 см )

Основни функционалности:

 • Прогноза за времето
 • Планиране на работните процеси в земеделското стопанство
 • Модел на заболяванията по културите
 • Модел за управление на поливните системи в стопанството с включени сензори за почвата и воден баланс
 • Управление на температурата в оранжерии, складове за земеделска продукция.
 • Предупреждение за замръзване
cvetoqdi3

Самостоятелни капани за вредители, които могат да се комбинират с метеорологични станции. Можете да разчитате на данни в реално време, автоматично разпознаване на вредителите, автоматично преброяване и анализ.

Капан за вредители ФЕРОМОН

Самостоятелни, високотехнологични капани за вредители с изкуствен интелект и камера с висока разделителна способност. Вредителите се анализират и разделят на категории. Данните се предават в реално време.

 • Автоматично разпознаване на вредителите
 • Автоматично преброяване на вредителите
 • Анализиране на данни и предлагане на решения
 • Дистанционно наблюдение
 • Запазване на данни в облачно пространство
 • История
 • Мобилно приложение

Капан за вредители ЦВЯТ

Самостоятелни, високотехнологични капани за вредители с изкуствен интелект и камера с висока разделителна способност. Вредителите се анализират и разделят на категории. Данните се предават в реално време.

 • Автоматично разпознаване на вредителите
 • Автоматично преброяване на вредителите
 • Анализиране на данни и предлагане на решения
 • Дистанционно наблюдение
 • Запазване на данни в облачно пространство
 • История
 • Мобилно приложение
csm_next-watercontrol_63b4047599

Водният мениджмънт представлява автоматизиран начин за напояване на вашата култура без да се налага присъствието ви на полето. Свързва се с вашата напоителна система и ви осигурява контрол върху процеса от всяка една точка.

Управление на напоителни системи WaterControl

Универсален контролен блок за електромагнитни клапани

Спецификации:

 • Напълно самостоятелни
 • Комуникация в реално време
 • Интерфейс за измерване на вода и сензори за налягане
 • Изпитана система, която няма нужда от поддръжка
 • Индивидуално програмиране на електромагнитните клапани, базирани на сензори или в различни режими (отваряне и затваряне на всеки 10 секунди )
 • Програмиране на време за започване на работа – до 10 дневни стартирания

Предимства:

 • Дистанционен контрол и мониторинг на напоителната система
 • Автоматично или ръчно управление според графика на земеделските производители
 • Използване на водата, посредством множество променливи: консумация на вода, налягане, поток или според времето и почвените данни от метеорологичните станции
 • Карта на водата на полето и в културите, посредством NDVI и NDWI сателитни изображения
 • Автоматично записване на данни за водната консумация
 • Избягване на прекомерното напояване на полето
 • Известия в случай на неизправност
 • Бърз и лесен монтаж с възможност за индивидуална настройка