close up picture of hand holding planting the sapling of the plant

Прецизно земеделие

Интуицията и късметът означават все по-малко, когато технологията навлиза и ви позволява да вземате решения, основаващи се на данни.
Най-лесният начин да разберем прецизността в земеделието е да мислим за нея като за всичко, което прави практиката на полето по-точна и контролирана. Ключов компонент на този подход за управление на земеделието е използването на информационни технологии и широк спектър от елементи като: GPS системи за контрол, сензори, безпилотни летателни апарати, механично вземане на проби от почвата, автоматизиран хардуер, телематика и софтуер.

Мониторинг на посевите с дрон

заснемане с дрон

Предлагаме Ви заснемане на Вашите стопанства от високо прецизен дрон с мултиспектрална система за изображения и изготвяне на карти за прецизно пръскане или торене.

Получавате данни за позициониране в реално време, осигуряващи точни измервания на ниво сантиметър.

Анализираме и визуализираме средата с лесен за използване софтуер за картографиране, трансформиращ сценариите от реалния свят в цифрови активи.

Залагаме на мощно оборудване и интегрирана система за управление на земеделието.

Осигуряваме Ви интелигентно събиране и анализ на данни, приложими за планиране на полето, инспекция на реколтата и контрол на насекоми и вредители.

Предоставяме Ви по-удобни и ефективни опции за намаляване на
експлоатационните разходи, подобряване качеството на реколтата и
увеличаване на добива.

 

Почвени проби 

1610087534492

Целта ни е да сме максимално полезни на нашите клиенти, предлагайки услуги за автоматизирано събиране на почвени проби на дълбочина 0-30 cm.  С около 225 пръчки и 15 почвени проби на час Ви осигуряваме бързина и ефективност.

Комбинирайки тази услуга с GPS система за навигация регистрираме точно от къде са взети пробите и ви помагаме да планирате специфично за стопанството управление на торовете.

Клиентите ни могат да направят избор между следните две услуги :

 • Почвен анализ без прецизна карта за торене, където на база направените проби се създава осреднена стойност на торене и торачката се настройва ръчно спрямо нея.
 • Взимане на голямо количество проби от терена и на база на тях разработване прецизна карта за торене. Тази карта се залага в GPS навигация и така автоматично се коригира торенето спрямо нуждите на терена.

Притежавайки и комбинирайки един определен набор от почвени тематични карти за вашето стопанство, базирани на подробни почвени проучвания, ще можете да управлявате процесите в стопанство си с максимална прецизност и ефективност, редуцирайки загубите и запазвайки ниска себестойност на продукцията си.

Листен и почвен анализ

pexels-chokniti-khongchum-2280551

Заедно с теренното посещение и взимане на почвени проби Ви предлагаме  и  почвени анализи за голям набор от макро и микро елементи, почвена текстура и широкоспектърен листен анализ.

Осигуряваме  Ви  по време на вземането на почвените проби да участва специалист, който да се съобрази с особеностите на терена, почвеното различие и отглежданата култура. За да бъдем максимално полезни на клиентите си използваме най-добрите и най-новите аналитични уреди, управлявани от екип от опитни и квалифицирани служители.

Предлагаме издаване на становище и разтълкуване на  резултатите от почвените анализи, изготвяне на препоръки за торене,изграждане на подробна почвена карта с основните и най-важни почвени показатели,оценка за пригодност за отглеждане на земеделски култури на избраното място.

Можете на разчитате на нашите експерти и агрономи с дългогодишен опит  по време на цялостния процес от взимане на почвените проби до контролираното наторяване, проследяване и отглеждане на културите.

Агрохимичен анализ на почви включва:

 • Киселинността на почвата pH
 • Специфична електропроводимост
 • Съдържание на органично вещество (хумус)
 • CEC (Катионен обмен),
 • Микроелементи- Калий (K),Калций (Ca), Магнезий (Mg), Натрий (Na), Желязо (Fe), Мед (Cu), Цинк (Zn), Манган (Mn), Бор (B), Молибден (Mo), Сяра (S) и Хлор (Cl), фофор (P)
 • Органичен състав (% – пясък, % – глина, % – тиня)

Широкоспектърен листен анализ на
вашите растения

 • Включва всички елементи N, P, K, Mg, Ca, S, Fe,
  Mn, Cu, Zn, B, Mo.
 • Мониторинг в реално време на Вашите полета
  ( 4 работни дни са достатъчни )
 • Преодоляване на “Скрития глад”, който се
  среща когато растението страда от липса на един
  или няколко елемента, преди наличието на видими
  симптоми.
 • Ранното диагностициране на проблема,
  дава възможност за по-бързо и ефективно
  преодоляване

Изготвяне на препоръки и схеми за торене

 • Цялостен агрохимичен анализ на почвите
 • Отчитане на  резултатите от почвените анализи
 • Изготвяне на  препоръки за торене в пълно съответствие с характеристиките на локалните почвени типове и според отглежданата културата
 • Изграждане на подробна почвена карта с основните и най-важни почвени показатели

Навигации и терминали

ccc pic2

Целта ни е да ви осигуряваме взаимодействие във всички аспекти  на връзката човек-машина в модерното индустриално превозно средство. Затова  предлагаме CCC POWER – 10“ инчов терминал, който предлага решения с висока производителност на земеделските производители.

Дисплея  на  е с мощен четириядрен процесор с 2GB памет, 16GB пространство, допълнителен micro SD slot за карти на полето и задачи, Bluetooth & WiFi модули, проектиран да осигури най-съвременното потребителско изживяване.

„CCC POWER е създадена за автоматизиране на селскостопанските машини, за да се повлияе положително върху обществото чрез повишаване на производителността, подобряване на безопасността и подкрепа на устойчивото селско стопанство.“

Софтуерни възможности

 • Пълна ISOBUS съвместимост
 • Автоматично завиване
 • A-B линии
 • A-B Curve
 • Очертаване на полето
 • Секционен контрол
 • Променлива норма
 • Запаметяване на машини и шаблони
 • Работа с различни оператори
 • Проследяване на извършена работа през log файлове
  • Визуализация на извършената работа от оператор
  • Визуализация на извършените операции на полето
  • Визуализация на точността на системата
  • Визуализация на използваните функции на системата
 • E-turn – автоматични завои в A-B линиите
  • От линия в линия
  • Кръгообразни движения
 • Лиценз за Simple steer
 • Лиценз за JD steer ready трактори
 • Управление на орбитрол
 • Съвместимост с “steer ready”, “steer by wire “
 • Работа с RTK, GNSS, GPS сигнал
 • Индивидуални настройки спрямо машината и инвентара