ПРЕЦИЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Услуги за прецизно земеделие

Интуицията и късметът означават все по-малко, когато технологията навлиза и ви позволява да вземате решения, основаващи се на данни.
Най-лесният начин да разберем прецизността в земеделието е да мислим за нея като за всичко, което прави практиката на полето по-точна и контролирана. Ключов компонент на този подход за управление на земеделието е използването на информационни технологии и широк спектър от елементи като: GPS системи за контрол, сензори, безпилотни летателни апарати, механично вземане на проби от почвата, автоматизиран хардуер, телематика и софтуер.

Заснемане с Дрон и изготвяне на карти за прецизно пръскане или торене

заснемане с дрон
Инспекция на посевите чрез заснемане с дрон

Предлагаме Ви заснемане на Вашите стопанства от високо прецизен дрон с мултиспектрална система за изображения.

Получавате данни за позициониране в реално време, осигуряващи точни измервания на ниво сантиметър.

Анализираме и визуализираме средата с лесен за използване софтуер за картографиране, трансформиращ сценариите от реалния свят в цифрови активи.

Залагаме на мощно оборудване и интегрирана система за управление на земеделието.

Осигуряваме Ви интелигентно събиране и анализ на данни, приложими за планиране на полето, инспекция на реколтата и контрол на насекоми и вредители.

Предоставяме Ви по-удобни и ефективни опции за намаляване на експлоатационните разходи, подобряване качеството на реколтата и увеличаване на добива.

Навигации и терминали

навигация
Навигация

Целта ни е да ви осигуряваме взаимодействие във всички аспекти  на връзката човек-машина в модерното индустриално превозно средство. Затова ние от  Агро Гигант  предлагаме CCPilot – Многофункционален, 12” инчов дисплей за земеделски машини.

CrossControl  дисплея  на CCpilot VS е с мощен четириядрен процесор, проектиран да осигури най-съвременното потребителско изживяване, постигнато чрез оптично свързани PCAP, изцяло стъклени сензорни екрани за актуална връзка с потребителя и добра четливост на слънчева светлина.  CCpilot VS има мултифункционална възможност и може да го използвате като дисплей на измервателни уреди, HMI за машинно управление, видео монитор, електронен наръчник и други.

Екранът е разделен на четири части, като това позволява визуализацията на повече измервателни и навигационни инструменти. Наблюдава се цялата нужна информация, в безпроблемен дизайн, персонализиран за конкретната машина. Навигационна система разполага с най – модерните , внедрени технологии за комуникация в реално време с машината, изпращане на рапорти, наблюдение, задаване на задачи, настройване на променливи норми на торене и пръскане и др. Дисплеите могат да се използват като терминали ISOBUS за всяка свързана техника. Основната функция на ISOBUS TC е да регистрира данни и да задава стойности за предварително дефинирана работа върху машината и се използва за управлението на земеделските ресурси на полето.

Агрономически услуги за прeцизно земеделие

 

анализ на почви

Агрохимичен анализ на почви:
 • Киселинност на почвата (pH )
 • Минерален азот (NO3-N иNH3-N)
 • Съдържание на органично вещество (хумус)
 • CEC (Катионен обмен)
 • Микроелементи- Калий (K),Калций (Ca), Магнезий (Mg), Натрий (Na), Желязо (Fe), Мед (Cu), Цинк (Zn), Манган (Mn), Бор (B), Молибден (Mo), Сяра (S) и Хлор (Cl), Фосфор (P2O5)
 • Органичен състав (% – пясък, % – глина, % – тиня)

Изготвяне на препоръки и схеми за торене

 • Цялостен агрохимичен анализ на почвите
 • Отчитане на резултатите от почвените анализи
 • Изготвяне на препоръки за торене в пълно съответствие с характеристиките на локалните почвени типове и отглежданата културата
 • Изграждане на подробна почвена карта с основните почвени показатели
 • Контролирано от специалист наторяване, проследяване и отглеждане на културите.

Почвени проби и анализиране на получените данни

Почвени проби
Почвени проби

Целта ни е да сме максимално полезни на нашите клиенти, предлагайки услуги за автоматизирано събиране на почвени проби на дълбочина 0-30 cm.  С около 225 пръчки и 15 почвени проби на час Ви осигуряваме бързина и ефективност.

Комбинирайки тази услуга с GPS система за навигация регистрираме точно от къде са взети пробите и ви помагаме да планирате специфично за стопанството управление на торовете.

Клиентите ни могат да направят избор между следните две услуги :

 • Почвен анализ без прецизна карта за торене, където на база направените проби се създава осреднена стойност на торене и торачката се настройва ръчно спрямо нея.
 • Взимане на голямо количество проби от терена и на база на тях разработване прецизна карта за торене. Тази карта се залага в GPS навигация и така автоматично се коригира торенето спрямо нуждите на терена.

Притежавайки и комбинирайки един определен набор от почвени тематични карти за вашето стопанство, базирани на подробни почвени проучвания, ще можете да управлявате процесите в стопанство си с максимална прецизност и ефективност, редуцирайки загубите и запазвайки ниска себестойност на продукцията си.

Официален дилър на

лого_бял_фон3