Category:

Инспекция на посевите чрез заснемане с дрон

цена цена при запитване

Събираме точни данни на ниво растение, използвайки високо прецизен дрон с  интегрирана мултиспектрална система за изображения, създадена за мисии в селското стопанство.

  Заснемане с Дрон и изготвяне на карти за прецизно пръскане или торене
  Улавяме, анализираме и визуализираме вашата среда с лесен за използване софтуер за картографиране, разработен, за да помогне за лесната трансформация на сценариите от реалния свят в цифрови активи.

  Въз основа на събраните данни клиентите ни могат бързо да придобият желаните специфични за растенията метрики и параметри, да проверяват здравето на растенията в реално време и  да осигурят прецизно управление на земеделието.

  Събирането на изображения в селското стопанство сега е по-просто и по-ефективно от всякога с 27 минути максимално време за полет и до 7 км  обхват на предаване и вградената стабилизирана система за изображения, която събира изчерпателни набори от данни веднага.
  С интегриран спектрален сензор за слънчева светлина на върха на дрона се улавя слънчевото облъчване, което увеличава точността и последователността на събирането на данни през различни часове на деня.

  Получавате точни данни за позициониране в реално време, заснети от всичките шест камери, със системата TimeSync, осигуряваща точни измервания на ниво сантиметър.
  Създаме ефективни траектории на полета, използвайки предварително дефинирани действия с точки и регулируеми параметри като надморска височина, скорост, ъгъл на стъпка на кардана, посока на летене на дрона и др.

  През всички вегетационни сезони мултиспектралните изображения могат да бъдат полезни на професионалистите, като предоставят информация, невидима за човешкото око в целия електромагнитен спектър.