Category:

Почвени проби с карти за прецизно земеделие

цена цена при запитване

Целта ни е да сме максимално полезни на нашите клиенти ,предлагайки услуги за автоматизирано събиране на почвени проби.

  Осигуряваме  необходимото оборудване и прилагаме най-съвременни технологии и методи за да проучим, опишем и картираме стопанствата Ви.

  Предоставяме Ви подробна  информация относно разпределението и разпространението на почвените различия, техните основни характеристики и показатели получени от почвените анализи, тяхната пригодност или непригодност за отглеждане на един или друг вид земеделска култура и др.

  Целта ни е да сме максимално полезни на нашите клиенти ,предлагайки услуги за автоматизирано събиране на почвени проби.

  Разполагаме с напълно автоматична почвена сонда  предназначена  за проби на дълбочина 0-30 cm, като  дълбочината може да се коригира според нуждите на клиента.  Работи във всички почви, включително пясъчна, глинеста, твърда, компактна и суха почва.С около 225 пръчки и 15 почвени проби на час Ви осигуряваме бързо и ефективно вземане на проби. В сравнение с ръчното събиране на почвени проби, броят на автоматично взетите  и покритите площи е увеличен значително, без да е необходимо да наемате допълнителна помощ.

  Комбинирайки тази услуга  с GPS система за навигация  ще регистрираме  точно от къде са взети пробите и ще ви помогнем да установите специфично за обекта управление на торовете.
  По желание на клиента предлагаме цялата база данни с карти и показатели да бъде изградена в дигитален вид, съвместим с широко използваните програми за визуализация и прецизните GPS устройства на селскостопанските машини.